Välkommen till Ahlenius IT

Verksamheten

Ahlenius IT Dalarna AB är ett IT-företag som har sin bas i södra Dalarna. Vi utvecklar effektiva och kundanpassade system åt industrin, såsom order, produktion och logistiksystem, som i sin tur får goda förutsättningar att möta upp sina kunders krav på effektivitet och prestanda. Vi tillhandahåller även övriga it-konsulttjänster såsom web-utveckling mm.

Vi utvecklar i huvudsak i .Net-teknik som är ett modernt utvecklingsverktyg som står för hög säkerhet, skalbarhet och enkelt underhåll av systemen.

Vår bakgrund

Vi har tidigare jobbat inom stora it-konsultföretag som system-utvecklare och har goda kunskaper av såväl små som stora projekt.