Produktlösningar

Exempel på lösningar inom olika områden

Lager och utlastning

För att på ett enkelt sätt hålla reda på lagret behövs ett rejält lagersystem. Vi bygger ett grafiskt lager så att man snabbt får en överblick hur det ser ut. Med pekskärm och streckkodsläsare på eller i trucken hanterar man godset enkelt och man ser hela tiden vad man har på gafflarna. Truckföraren får plocklistorna på sin skärm samt godset i lagret utmärkt så att det blir lättare att hitta. Vid utlastning för vidare transport skapas en följesedel automatiskt för pålastat gods.

Ett exempel på hur en lagerbild kan se ut.

 

1 2 3 4