Produktlösningar

Exempel på lösningar inom olika områden

Produktionsplanering

Med ett produktionsplaneringsverktyg kan man på ett enkelt sätt planera och samköra order som är lika. På detta sätt får man ner ställtiderna på maskinerna vilket snabbar upp produktionstiden. Genom att ytnyttja maskintiden på ett mer effektivt sätt får man bättre lönsamhet.

Med en station vid varje maskin så har man fått ett smidigt produktionssystem som fungerar utan en massa papper som hanteras fram och tillbaka. Endast de dokument som behövs skrivs ut vid respektive produktionsställe.

Man får på detta sätt, i realtid, reda på hur produktionen fortskrider och det utan att behöva lämna kontoret.

Produktionsplaneringsbild 1

 

1 2